Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2019

krolfasolek
21:39
1810 63bf 500
Reposted fromRowena Rowena viastarryeyed starryeyed
krolfasolek
19:30
- Ma pan w literaturze ulubione zdanie?
- Lubię kwestię jednego z bohaterów Doctorowa, który na pytanie, czy jest jakieś życie po śmierci, odpowiada: "Jest, ale nie po twojej".
— Eustachy Rylski z rozmowie z Donatą Subbotko, Książki. Magazyn do czytania, 3/12
Reposted from1923 1923 vianiiks niiks

February 21 2019

krolfasolek
21:47

Tęsknię wnętrznościami i gardłem,
moje włosy tęsknią,
moja skóra
jest zrobiona z tęsknoty.

Ale najpotężniej
tęskni światło w mojej głowie.
Ono nie umiera
nawet we śnie,
kiedy umierają włosy, wnętrzności i skóra.

— Anna Świrszczyńska "Tęsknię"
Reposted frommerkaba merkaba viaamphetaminelogic amphetaminelogic

February 20 2019

krolfasolek
22:54
6385 74ae 500
Reposted fromsoftboi softboi viawarkocz warkocz
krolfasolek
22:42
9777 67f0 500
Reposted frompiehus piehus viaamphetaminelogic amphetaminelogic

February 19 2019

krolfasolek
23:05
9852 3459
Reposted fromEtnigos Etnigos viakokoloko kokoloko
krolfasolek
23:01
8332 0a2d 500
Reposted fromajema ajema viabluejane bluejane
krolfasolek
23:01
Mów do mnie jeszcze... Za taką rozmową
tęskniłem lata... Każde twoje słowo
słodkie w mym sercu wywołuje dreszcze -
mów do mnie jeszcze...

Mów do mnie jeszcze... Ludzie nas nie słyszą,
słowa twe dziwnie poją i kołyszą,
jak kwiatem, każdym słowem twym się pieszczę
mów do mnie jeszcze...
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromtimetolove timetolove viae-modalna-art e-modalna-art
krolfasolek
17:41

February 18 2019

krolfasolek
21:03
5014 0ee0
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg vianiskowo niskowo
krolfasolek
21:02
5410 40dd 500
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viaaleander aleander
krolfasolek
21:01
1744 e57f
Reposted fromsoSad soSad vianiskowo niskowo
krolfasolek
20:54
The identity of Snoke finally revealed
Reposted fromDennkost Dennkost viakokoloko kokoloko
20:52
0770 4c46 500

girl-havoced:

I believe in free education, one that’s available to everyone; no matter their race, gender, age, wealth, etc… This masterpost was created for every knowledge hungry individual out there. I hope it will serve you well. Enjoy!

FREE ONLINE COURSES (here are listed websites that provide huge variety of courses)

IDEAS, INSPIRATION & NEWS (websites which deliver educational content meant to entertain you and stimulate your brain)

DIY & HOW-TO’S (Don’t know how to do that? Want to learn how to do it yourself? Here are some great websites.)

FREE TEXTBOOKS & E-BOOKS

SCIENTIFIC ARTICLES & JOURNALS

LEARN:

1. LANGUAGES

2. COMPUTER SCIENCE & PROGRAMMING

3. YOGA & MEDITATION

4. PHOTOGRAPHY & FILMMAKING

5. DRAWING & PAINTING

6. INSTRUMENTS & MUSIC THEORY

7. OTHER UNCATEGORIZED SKILLS

Please feel free to add more learning focused websites. 

*There are a lot more learning websites out there, but I picked the ones that are, as far as I’m aware, completely free and in my opinion the best/ more useful.

brittbrggs
Reposted fromKushGroove KushGroove viabluejane bluejane
krolfasolek
20:52
0264 c3ea 500

February 17 2019

krolfasolek
20:42
9177 32e7
krolfasolek
20:41
krolfasolek
20:37
Niesamowite co może zrobić Twojemu sercu brzmienie głosu, za którym tak się tęskniło
— Colleen Hoover – "Hopeless"
krolfasolek
17:49
7924 d2be 500

I have created an open source program that allows to download all images and videos from one’s soup. The program is called BowlOfSoup and can be downloaded from its github page or directly from here https://github.com/UlanaXY/BowlOfSoup/releases/download/v1.0.0/BowlOfSoup.zip ;  

Reposted fromUlanaXY UlanaXY viapastelowe pastelowe

February 15 2019

krolfasolek
23:24

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue - "Skradzione dziecko"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl