Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

21:38
5533 4ede 500

magictransistor:

Henri Rousseau. Indian Fighting a Jaguar. 1910.

krolfasolek
21:37
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaDeva Deva
krolfasolek
21:36
Bo mi kurwa pęka serce i to dzieje się codziennie, jakby chciało odciąć tlen.
krolfasolek
21:35
Time Lapse of Blood Moon Eclipse
Reposted fromfalconwing falconwing viaSanthe Santhe
krolfasolek
13:23
Czuję się jak stara piosenka na Twojej playliście. Mam wrażenie, że za każdym razem gdy moje imię pojawia się na wyświetlaczu, przeskakujesz do kolejnej piosenki. Mimo to jakiś sentyment sprawia, że nie chcesz mnie wykasować. 
krolfasolek
13:23
Owszem, ładne miasto, ale wybudowali je strasznie daleko od Ciebie...
— Przybora pisze do Osieckiej z Paryża
Reposted fromaconcagua aconcagua viagdziejestola gdziejestola
krolfasolek
13:20
1308 ff3a 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viajustmadd justmadd
krolfasolek
13:16
0515 2ba2
Reposted fromkrzysk krzysk viaczeresnia czeresnia
krolfasolek
13:14
3542 35ed
Reposted fromsaku saku vianitrovent nitrovent
krolfasolek
13:14
5617 ccc0 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viagdziejestola gdziejestola
krolfasolek
12:26
2549 e26c 500
Czas się pakować...
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
krolfasolek
12:25
0228 c8e0
1x.com
krolfasolek
08:40
Reposted fromgreensky greensky viaekelias ekelias
krolfasolek
08:34
4060 c241 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamuviell muviell
krolfasolek
08:33
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viaeternaljourney eternaljourney
08:32
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viamuviell muviell
krolfasolek
08:26
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
krolfasolek
08:25
3761 21aa 500
Reposted fromdzony dzony viadrozdzi drozdzi

June 16 2017

krolfasolek
20:52
20:48
9501 36b2 500
The Black Sea at night - Ivan Aivazovsky, 1879
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl