Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

krolfasolek
20:51
4165 c666
@discombobulated
Reposted byhomoludensJuNeonTokyoMEWSbaluAmericanloverKarlsquell1337EmilieBrontelittledisappointmentshormezacoffeeloverliveindarknesslobekjas1minecarlandlouiseInsomniaNervosamietta-worldTinchenLogHiMaPuck152siostrzycazuckerenteBrainyverdantforcepannakies
krolfasolek
20:36
3850 1c1e 500
Reposted frombukazla bukazla via3u3a 3u3a
15:43
krolfasolek
15:37
Ale pękaj, serce moje, bo usta milczeć muszą
— Hamlet
Reposted frommruugaa mruugaa viagdziejestola gdziejestola
krolfasolek
15:30
krolfasolek
15:24
krolfasolek
15:22
Nigdy nie wie się, co poradzić z tym krzykiem, co odzywa się w nas samych.
— Czesław Miłosz
Reposted frombimbka bimbka viagdziejestola gdziejestola
15:21
5288 b3dc 500

gif87a-com:

Animal Gaits for Animators by Stephen Cunnane

Reposted fromonyx-sora onyx-sora viaaffia affia
krolfasolek
15:20
krolfasolek
15:19
3655 4044 500
Reposted fromqb qb viaaffia affia

June 17 2017

krolfasolek
23:34
krolfasolek
23:29
krolfasolek
23:29
1196 df23
Reposted fromkarahippie karahippie viasweetnothingg sweetnothingg
krolfasolek
23:29

‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia?

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.

— chyba tak właśnie jest.....
krolfasolek
23:29

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

23:28
22:48
9043 b251
22:43
krolfasolek
22:43
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaSanthe Santhe
krolfasolek
21:39
niektórzy ludzie swoją obecnością na chwilę nam pomagają. A potem swoim zniknięciem, sprawiają że czujemy się gorzej niż zanim ich poznaliśmy
— Maryiczary
Reposted fromshitsuri shitsuri viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl