Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

09:29
5191 690e 500

dennybitte:

carefree beach

by Denny Bitte

Reposted fromsehrschwul sehrschwul viakotfica kotfica
krolfasolek
09:28
8666 4e96
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakudlaty kudlaty
09:27
7805 8ec4 500
krolfasolek
09:24
9042 11ad 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viastrzepy strzepy
krolfasolek
09:23
krolfasolek
09:21
Reposted fromtgs tgs viastrzepy strzepy
krolfasolek
09:20
krolfasolek
09:19
  
Reposted fromdreamadream dreamadream viastrzepy strzepy
krolfasolek
09:19
Reposted fromgruetze gruetze viastrzepy strzepy
krolfasolek
09:17
6225 639c 500
If Disney princesses had moms...
Reposted fromderida derida viatomash tomash
krolfasolek
09:17
2382 112c 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaFribbel Fribbel

July 19 2017

krolfasolek
22:54
3048 8ddf 500

July 17 2017

krolfasolek
21:58
5004 535f 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viadusz dusz
krolfasolek
21:58
1830 85ce
Reposted fromlove-winter love-winter viadusz dusz
krolfasolek
21:52
Reposted fromworst-case worst-case
krolfasolek
21:51
0455 3e8a
krolfasolek
21:49
We wszystkich dziewczynach szukałem ciebie. Rozstawałem się z nimi bo... bo to nie byłaś ty. My rozumiemy się bez słów. Potrafimy siedzieć razem, milcząc, a zaraz któreś z nas się roześmieje albo zrobi coś głupiego żeby sprawić drugiej osobie radość. Ja wariuję kiedy jesteś smutna i nieszczęśliwa. Ale zawsze myślałem, że na ciebie nie zasługuję. Wiesz jak to jest budzić się rano czując, że nic ci się nie chce? Że nie masz po co żyć? A potem poznajesz kogoś kto odmienia twój świat? Stajesz się lepszy, ale nie dla siebie, tylko dla niej. Chcesz być dobry, by się jej upodobać, a nawet kiedy ona tego nie cierpi, to ty jesteś sobą? Tak? Tak mam... ona lubi cię za to... za to, że jesteś sobą, nie udajesz nikogo. Przy niej największe głupstwo ma sens, ponieważ przez to ona się uśmiecha... jest radosna, a ty? Triumfujesz bo udało ci się ją rozweselić. Później dochodzisz do wniosku, że poza nią świata nie widzisz. Wtedy wiesz, że to prawdziwa miłość... To z mojego serca, o tobie... dla ciebie. 
— Najpiękniejsze słowa jakie przyszło mi usłyszeć w życiu.
Reposted fromriseme riseme viagdziejestola gdziejestola
21:37
krolfasolek
21:34
krolfasolek
21:34
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl