Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

20:30
Przytulając Cię, czułam, że trzymam w ramionach cały mój świat, a nawet więcej.
— Wiktoria Góralczyk (via zanikanie)
Reposted fromkostuchna kostuchna viabeginagain beginagain
krolfasolek
20:30
Reposted fromFlau Flau viaMrrruk Mrrruk
20:27
6728 ad2b 500
Reposted fromfreakish freakish via3u3a 3u3a
krolfasolek
20:26
20:23
krolfasolek
20:23
Reposted fromFlau Flau viamietta-world mietta-world
krolfasolek
20:22
1575 8a9c 500
Reposted fromtichga tichga viaRedHeadCath RedHeadCath
krolfasolek
20:18
4383 5c0b 500
Reposted fromtichga tichga viagameofthrones gameofthrones
krolfasolek
20:15
krolfasolek
20:15
krolfasolek
20:13
Reposted fromscience science viadanio danio
krolfasolek
20:01
6188 2bf4 500
Reposted fromdzony dzony
krolfasolek
20:01
6190 ed77 500
Reposted fromdzony dzony
krolfasolek
19:57

August 08 2017

krolfasolek
23:51
1973 22a0
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
krolfasolek
23:23
Data straciła ważność, tak po trochu każdego dnia tęskni się do kogoś. To nieprzewidywalne. Na przykład robisz sobie śniadanie i w Twojej głowie tworzy się nagły przebłysk, kiedy ta osoba robiła dla Ciebie posiłek. Kładziesz się późną porą i znów masz przebłysk, kiedy to ta osoba leżała obok Ciebie z dłońmi na Twoich biodrach i obojczykiem przy Twoich ustach. Kiedy skręcasz jointa i masz przebłysk, kiedy z osobą latałeś wysoko po zielonej chmurze. Kiedy włączają Ci się utwory na składance, które kojarzą się tylko i wyłącznie z osobą. Kiedy usłyszysz gdzieś z oddali śmiech, i jest to śmiech podobny do śmiechu tej osoby. A najgorsze są momenty, kiedy idziesz ulicami swojego miasta i po prostu poczujesz zapach tej osoby, tak żywy i intensywny jakby była obok. Wiesz, jak trudno jest tęsknić i co gorsza nie umieć sobie poradzić z tą tęsknotą? Bo tej osoby już nie ma i nic jej nie przywróci, oprócz tych przebłysków w głowie, ale to sprawia, że się smucę, cierpię i się zamykam. Choć mimo tego całego bólu, kurewsko tęskno mi do tych przeplatanych szczęściem chwil. Te wspomnienia raz po raz odżywają w najmniej spodziewanych momentach, i to mnie całkowicie rujnuje. Jak wspominałam, najgorzej jest czuć Cię obok, mimo Twej nieobecności.
"Zawsze będę Cię mieć w sercu, mała", to nie straciło ważności, pamiętam.
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viala-lu la-lu
krolfasolek
21:12
4353 99c0
Reposted fromsheismysin sheismysin viaalliwantisyou alliwantisyou
krolfasolek
21:05
3316 d8d8 500
Reposted fromwariatka wariatka viagdziejestola gdziejestola
krolfasolek
21:05
Reposted fromgruetze gruetze viaSanthe Santhe
krolfasolek
21:05
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl