Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

krolfasolek
12:46
5004 e636
Reposted fromflesz flesz viaMartwa13 Martwa13
krolfasolek
12:45
krolfasolek
12:43
Reposted fromotters otters viaorangeugarte orangeugarte
krolfasolek
12:41
4533 f1d5 500
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaBBart BBart

January 12 2018

krolfasolek
23:26
Nie dorosłem do swych lat
Masz mnie za nic, dobrześ zgadł
Jak tak można? - pytam was
Tyle lat marnować czas
Nauczyłem w życiu się
Paru rzeczy - wszystkich źle
Ale moją dróżką idź
Gdy się już nie daje żyć

La, la, la, la - wszystko prostsze, gdy się śpiewa i gra
La, la, la, la - gdy po szklance koniak spływa jak łza
Gdy toczy noc wszystkich godzin ciemnych zdrady i zła
A w sercu już zamiast krwi tylko popioły i kurz,
tylko popioły i kurz
La, la, la, la, - wszystko prostsze, gdy się śpiewa i gra
La, la, la, la - gdy po szklance koniak płynie jak łza
Gdy toczy noc wszystkich godzin ciemnych zdrady i zło
I kiedy dłoń ściska szkło, w którym przez płyn błyska dno

Inni zawsze wiedzą, co
Jak, dlaczego, gdzie i kto?
Komu wziąć, a komu dać
A ja nigdy, kurwa mać
A już nie daj Boże, gdy
Jakaś się spodoba mi
Zamiast brać bez zbędnych słów
Plączę i się kończę znów

La, la, la, la - wszystko prostsze, gdy się śpiewa i gra
La, la, la, la - coż, że wszyscy są mądrzejsi niż ja
Mieć, co się chce, można tylko, kiedy przegra się grę
A w sercu już zamiast krwi tylko popioły i kurz,
tylko popioły i kurz
La, la, la, la - wszystko prostsze kiedy ciebie się ma
La, la, la, la - po kieliszku koniak płynie jak łza
Cóż, że wszyscy są mądrzejsi niż ja
Utopi noc naszych godzin zimnych zdrady i zło
Bądź ze mną, bo w mgle lat zginie nam "la, la" - słuchaj to.
— Kult-Nie dorosłem do swych lat
Reposted frompastelowe pastelowe
21:22
krolfasolek
21:12
4059 b2c1 500
Reposted fromsavatage savatage viabadblood badblood
krolfasolek
20:42

zanotuj, że byłam
jestem
bedę.
— Hey - "S.O.S"
Reposted frommentalstate mentalstate viaMsChocolate MsChocolate
20:41
0520 9d80
krolfasolek
20:40
Najbardziej kocham te sny w których wiesz, że śnisz, ale tak bardzo chciałbyś żeby to była rzeczywistość, że nawet po przebudzeniu uparcie kontynuujesz sen w myślach, mocniej wtulając się w poduszkę.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viabadblood badblood
krolfasolek
20:40
Reposted fromFlau Flau viavolldost volldost
20:32
Szkoda, że nie mogę spytać się samobójców czy było warto.
@lastdreams (via lastdreams)
Reposted fromdivi divi vianieobecnosc nieobecnosc
krolfasolek
20:31
2826 3b6e
krolfasolek
20:29
0672 c92c 500
Reposted fromherrkammer herrkammer viaidylla idylla
krolfasolek
19:13
krolfasolek
18:57
5381 3ecd
Reposted fromdobby dobby
krolfasolek
18:53
4246 881a 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaPolinda Polinda
krolfasolek
18:51
0874 dbf4
Reposted fromEtnigos Etnigos viamarlylee marlylee
krolfasolek
18:51
2267 1f91 500
Reposted fromkaiee kaiee vianoisetales noisetales
krolfasolek
18:50
2032 fbbf 500
Reposted frombiru biru vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl