Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2019

krolfasolek
17:59
Jeśli nie uchwycisz u kogoś tej odrobiny wariactwa, nie możesz go pokochać. Jeśli nie uchwycisz jego punktu szaleństwa, przechodzisz obok. Czyjś punkt szaleństwa jest źródłem jego uroku.
— Delphine De Vigan - "Prawdziwa historia"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaEllaElla EllaElla
krolfasolek
17:57
0512 d398 500
Reposted frompiehus piehus viaEllaElla EllaElla
krolfasolek
17:57
Reposted fromzelbekon zelbekon viabisia bisia
krolfasolek
17:52
5315 e10c
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viakokoloko kokoloko
krolfasolek
17:50
1343 70b1 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatomash tomash
krolfasolek
17:46
8941 5a7d 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaannaa annaa
krolfasolek
17:44
6407 8fa8 500
krolfasolek
00:44
7215 547c 500
krolfasolek
00:43
0629 dfa1
krolfasolek
00:43

wierzę w rozmowy dusz,
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy,
że mnie nie ma z tobą.

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
krolfasolek
00:43
0778 0903 500
Reposted fromnutt nutt vianieobecnosc nieobecnosc
krolfasolek
00:43
9235 07af
Reposted fromlostinspace lostinspace vianieobecnosc nieobecnosc
krolfasolek
00:42
Jesteś moim największym "a jednak spróbuję". 
— S.
Reposted fromSenyia Senyia vianieobecnosc nieobecnosc
krolfasolek
00:42

"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".

Ryszard Kapuściński

krolfasolek
00:41


wanderlust
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viazzuuoo zzuuoo
krolfasolek
00:41
krolfasolek
00:41
0553 0bef 500
krolfasolek
00:40
7927 e5b2 500
shameless.
Reposted fromPoranny Poranny viaszydera szydera
00:38
6148 8079 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaszydera szydera
krolfasolek
00:38
4824 46d8 500
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl