Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2020

krolfasolek
21:56
6594 af13
Reposted fromkarahippie karahippie viakokoloko kokoloko
21:55
krolfasolek
21:53
3055 61b8 500
21:52
0955 b11d 500

scifi-fantasy-horror:

Fairy Tail Project - Beauty and the Beast by  Victor + Vincent N7

Reposted fromloki-098 loki-098 viahash hash
krolfasolek
21:52
8067 f23f 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaalkonarko alkonarko
krolfasolek
21:52
Może w głębi duszy żywię nadzieję, że kiedyś, któregoś dnia, wszystko się zmieni.
— Nicola Yoon
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadygoty dygoty
krolfasolek
18:54
Reposted fromshakeme shakeme viaalkonarko alkonarko
krolfasolek
18:53
6589 23f4
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
krolfasolek
18:53
Dano ci życie, które jest tylko opowieścią. Ale to już twoja sprawa, jak ty ją opowiesz i czy umrzesz pełen dni.
— Marek Hłasko
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
krolfasolek
18:53
Jestem smutna. Dziwny to smutek, trochę jakby na zewnątrz, podobny do zniczy, których płomień wystaje z osłonki bo w środku nie ma już miejsca. Ale smutek prawdziwy. Smutek w tle. Smutek, który nigdy nie odstępuje, nie daje ani sekundy wytchnienia.
— Justine Lèvy
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
krolfasolek
15:22
krolfasolek
12:44
0645 f415
Lauren Kaigg
Reposted fromhrafn hrafn viaphotographers photographers
krolfasolek
12:08
krolfasolek
12:07
1741 8671 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viahrafn hrafn
09:32
5601 801b 500

babyanimalgifs:

What a nice time to be a canine

krolfasolek
00:37
7195 018d
Reposted fromdancios dancios viaamphetaminelogic amphetaminelogic

April 07 2020

krolfasolek
23:41
7417 1707 500
Reposted frompolishzupe polishzupe
23:36
4440 a31e 500
Reposted fromhyratel hyratel viamagolek22 magolek22
krolfasolek
23:30
krolfasolek
23:16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl