Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2020

krolfasolek
18:58
Czarodzieje z podlasia świętują nowy rok
Reposted frompressanybeton pressanybeton viapuszczyk puszczyk
krolfasolek
18:56
8633 fc59
Reposted fromwerczi werczi viafreska freska
krolfasolek
18:55
"Niektórzy ludzie mówią, że można robić wszystko, bo żyje się tylko raz i dlatego trzeba łapać każdą okazję. Natomiast ja uważam, że właśnie dlatego, iż żyje się tylko raz, nie można robić wielu rzeczy, na przykład zawstydzających lub niegodnych, bo już nie będzie się miało drugiego życia, aby to naprawić".
Waldemar Łysiak
Reposted fromhrafn hrafn
krolfasolek
18:54
Reposted fromgruetze gruetze viatomash tomash
krolfasolek
18:52
7103 a667
Reposted fromteijakool teijakool viatomash tomash
18:51
1048 6c66 500
Reposted fromprohibited-heaven prohibited-heaven viahrafn hrafn
krolfasolek
18:50
Podobno najbardziej żałujemy tych rzeczy, których nie zrobiliśmy.
Kłamstwo.
Najbardziej żałujemy tego, czego się nie da naprawić.
— Wojciech Chmielarz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
krolfasolek
18:49
4258 e613 500
A Great Mass
Reposted fromhrafn hrafn

January 22 2020

krolfasolek
15:53
Reposted fromtgs tgs viaverdantforce verdantforce
krolfasolek
15:50
3598 5d8c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakoskoss koskoss
krolfasolek
15:43
2489 a9bd 500
Patataj, patataj...
Reposted fromtaki1 taki1 viahrafn hrafn

January 21 2020

krolfasolek
22:30
Reposted fromshakeme shakeme viahrafn hrafn
krolfasolek
22:29
7951 c4a7 500
Reposted fromdzisniezasne dzisniezasne viahrafn hrafn
krolfasolek
22:28
2022 136e 500
Reposted fromwentyl wentyl viatomash tomash
krolfasolek
22:02
0506 c1c6 500
Reposted fromteijakool teijakool viatomash tomash
krolfasolek
22:02


otter space
Reposted fromthepunnery thepunnery viafreska freska
krolfasolek
22:02
8540 8894 500
Reposted frommiischa miischa viafreska freska

January 20 2020

krolfasolek
20:33
Już na zawsze tamto będzie   W sercach nam się tlić   Jak neonowy szyld   Gdzie jesteś?
— KULT - Jeśli zechcesz odejść - odejdź
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
krolfasolek
20:16
6950 afb8 500
via @cynicznyromantyzm
krolfasolek
18:58
2509 268e 500
Reposted fromPoranny Poranny viagrovly grovly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl